Neseď doma

Košík je prázdny

Tvoj košík je zatiaľ prázdny

You're currently on:

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia:

Záručná doba tovaru začína plynúť prevzatím tovaru. Na všetok tovar ponúkaný v internetovom obchode ponúkame záručnú dobu 24 mesiacov alebo viac (uvedené pri tovare) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. U potravinových výrobkov je doba záruky v súlade s dobou spotreby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenia spôsobené bežným používaním tovaru alebo jeho dielov a nebudú považované za vadné a nieje ich možné reklamovať. Vady vzniknuté neodbornou montážou taktiež nepodliehajú reklamácii. Žiadame zákazníkov aby v prípade reklamácie nás kontaktovali a poskytli nám detailný popis vady ako aj dostatočnú fotodokumentáciu pre lepšiu možnosť postúpenia prípadu výrobcovi a rýchlejšie vybavenie.

Postup pri reklamácii:

Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné a viditeľné mechanické poškodenie, pravdepodobne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať (požkodený alebo roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie). 

V prípade reklamácie doporučujeme kupujúcemu nás kontaktovať emailom a poskytnúť nám nasledujúde údaje:

  • - číslo faktúry,
  • - produktový kód (viditeľný na faktúre)
  • - fotodokumentácia vady

Po konzultácii s výrobcom konkrétnej značky ťa budeme informovať o oprávnenosti reklamácie. Uvedené nieje podmienkou pre realizovanie reklamácie, ale výrazne prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu reklamačného procesu.

Zásielka reklamovaného tovaru:

Riadne zabalený balík musí obsahovať:

  • - reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
  • - kópiu faktúry s označeným reklamovaným tovarom,
  • - popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa,
  • - tel.číslo,
  • - e-mail.

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý, hygienicky nezávadný a mechanicky nepoškodený.

V prípade záporného vybavenia reklamácie bude reklamujúcemu účtovaný logistický poplatok 10 EUR a tovar bude späť zaslaný formou dobierky.

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru je adresa sídla prevázdzkovateľa www.neseddoma.sk

Kazmir, s.r.o.

Borinka 508
900 32 Borinka
Slovensko

 

Reklamačný poriadok bol prijatý 7. júla 2013

Porovnanie položiek

nemáš čo porovnať

Košík

Tvoj košík je zatiaľ prázdny

novinky
prevádzkovateľ

kazmir, s.r.o.

info@neseddoma.sk

Borinka 508

900 32 Borinka

novinky